Bilety

Koronnik szary

« Zwierzęta
Koronnik szary

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Występuje w południowej i wchodniej Afryce. Spotkać można go zazwyczaj na łąkach w pobliżu jezior lub rzek. Pojawia się również na obszarach
rolniczych: pastwiskach, uprawach i ugorach.

AKTYWNOŚĆ

Ptak osiadły. W suchej porze roku gromadzi się w stada żerujące i nocujące wspólnie. Grupa taka może składać się z od 20 do 200 osobników.

ODŻYWIANIE

Jest wszystkożerny. Jego pokarmem są nasiona, orzechy, ziarna, gady, owady

i bezkręgowce żyjące w wodzie.

ROZMNAŻANIE

Żurawie te są terytorialne, a para wiąże się na całe życie. Ptaki budują gniazdo w pobliżu wody. W zniesieniu jest od 2 do 4 jaj. Po 56-100 dniach młode opuszczają gniazdo, a nastepnie tworzą stada młodzieży w swoim wieku.

WARTO WIEDZIEĆ

Koronnik szary to jeden z dwóch gatunków żurawi wyposażonych w tylny palec stopy umożliwiający mu chwytanie, przytrzymywanie się gałęzi i przesiadywanie na niej.

  • nazwa łacińska: Balearica regulorum
  • status zagrożenia: IUCN – Red List – EN – endangered/ zagrożony
  • Konwencja Waszyngtońska – CITES Zał. II