Bilety

Żółw stepowy

« Zwierzęta
Żółw stepowy

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Suche, skaliste tereny stepów środkowoazjatyckich porośnięte trawami.

AKTYWNOŚĆ

Aktywne głównie wiosną, po okresie zimowej hibernacji. Odpoczywają i hibernują w norach o stosunkowo dużej wilgotności. Wykopują je samodzielnie, gdy gleba jest miękka.

ODŻYWIANIE

Głównie roślinożerne, dieta zmienia się wraz z okresową dostępnością pożywienia. Ze względu na miejsce występowania pokarm jest bogaty w błonnik i ubogi w białko.

ROZMNAŻANIE

Dojrzałość płciową osiągają w wieku od 3-5 lat. Samice składają zazwyczaj 3 jaja późną wiosną lub wczesnym latem. Młode wykluwają się po okresie inkubacji wynoszącym od 80 do 110 dni.

WARTO WIEDZIEĆ

Charakterystyczna dla tego gatunku jest obecność czterech pazurów na wszystkich kończynach.

  • nazwa łacińska: Testudo horsfieldii
  • nazwa angielska: Central Asian Tortoise
  • status zagrożenia: Czerwona Księga IUCN – VU – narażony
  • Konwencja Waszyngtońska CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO