Bilety

Żółw promienisty

« Zwierzęta
Żółw promienisty

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Madagaskar: płd- zach. rejony.Tereny o niskim poziomie opadów, porośnięte sucholubną roślinnością, obszary leśne. Wysokie płaskowyże w głębi lądu, a także piaszczyste tereny w pobliżu wybrzeża. Gatunek endemiczny.

AKTYWNOŚĆ

Aktywny rano i późnym popołudniem. Upalną część dnia spędza w cieniu krzewów i drzew lub zakopany w ziemi. Samiec podczas pory godowej wydaje głosy przypominające syczenie i chrząkanie.

ODŻYWIANIE

Głównie trawy, rzadko szczątki zwierząt. Na niektórych terenach zjada inwazyjną opuncję. W porze deszczowej pije wodę nagromadzoną w zagłębieniach skalnych.

ROZMNAŻANIE

Dojrzewa płciowo, gdy pancerz osiągnie ponad 25 cm długości. Samica znosi od 1 do 5 jaj w jednym lęgu. Okres inkubacji: 145 – 231 dni.

WARTO WIEDZIEĆ

Główne zagrożenia dla gatunku: pozyskiwanie żółwi do nielegalnego handlu, utrata naturalnego siedliska.

  • nazwa łacińska: Astrochelys radiata
  • nazwa angielska: Radiated Tortoise
  • status zagrożenia: Czerwona Księga IUCN – CR – krytycznie zagrożony
  • Konwencja Waszyngtońska CITES – Załącznik I
  • objęty Europejskim Programem Ochrony Zwierząt – EEP (European Endangered Species Programme)

Przyjaciele ZOO