Bilety

Żółw Mauretański

« Zwierzęta
Żółw Mauretański

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Południowe krańce Europy, Azja oraz północna Afryka. Zamieszkuje kamieniste lub trawiaste tereny nadmorskie.

AKTYWNOŚĆ

Prowadzi dzienny tryb życia, lubi tereny nasłonecznione.

ODŻYWIANIE

Trawy, zioła, pędy krzewów.

ROZMNAŻANIE

Gody odbywają się, po przebudzeniu się ze snu zimowego. Samica w wykopanych pod krzakami norach składa od 5 do 15 jaj.

WARTO WIEDZIEĆ

Żółw mauretański jest największym żółwiem lądowym Europy, osiąga 35 cm długości i masę ciała do 6 kg. Żyje średnio 21 lat. Na tylnych nogach posiadają charakterystyczne rogowe wyrostki (tzw. modzele rogowe).

  • nazwa łacińska: Testudo graeca
  • nazwa angielska: Spur-thighed tortoise
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – VU – vulnerable/ narażony
  • Konwencja Waszyngtońska CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO