Bilety

Żółw grecki

« Zwierzęta
Żółw grecki

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Występuje w Europie na północnych wybrzeżach Morza Śródziemnego. Preferuje siedliska leśne śródlądowe i przybrzeżne

AKTYWNOŚĆ

Prowadzi dzienny tryb życia. Żółw ten hibernuje zimą, a hibernację kończy w lutym. Latem, podczas upałów estywuje.

ODŻYWIANIE

Jego pokarm stanowią głównie trawy, liście i kwiaty. Przy braku pokarmu roślinnego poluje na owady oraz zjada mięczaki.

ROZMNAŻANIE

Do rozrodu podchodzi zaraz po zimowej hibernacji. Samica składa jaja w lesie, w samodzielnie wykopanym zagłębieniu, a następnie je zasypuje. Po 90 dniach wykluwają się młode, ale tylko gdy temperatura ziemi, w której są zakopane jaja, waha się pomiędzy 23 a 34 ⁰C. Płeć potomstwa jest bezpośrednio związana z temperaturą inkubacji – przy wyższych temperaturach wykluwają się w większości samce.

WARTO WIEDZIEĆ

Zagrożenia dla gatunku: pożary w środowisku naturalnym, eliminacja naturalnych siedlisk poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. W Serbii pancerze wykorzystywane są w medycynie ludowej.

  • nazwa łacińska: Testudo hermanni
  • nazwa angielska: Hermann’s Tortoise
  • Status zagrożenia: IUCN –Red List – NT – bliski zagrożenia
  • Konwencja Waszyngtońska CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO