Bilety

Żółw grecki

« Zwierzęta
Żółw grecki

Występuje w Europie na północnych wybrzeżach Morza Śródziemnego. Preferuje siedliska leśne śródlądowe i przybrzeżne. Prowadzi dzienny tryb życia. Żółw ten hibernuje zimą, a hibernację kończy w lutym. Latem, podczas upałów estywuje. Jego pokarm stanowią głównie trawy, liście i kwiaty. Przy braku pokarmu roślinnego poluje na owady oraz zjada mięczaki.

Żółw ten do rozrodu podchodzi zaraz po zimowej hibernacji. Samica składa jaja w lesie, w samodzielnie wykopanym zagłębieniu, a następnie je zasypuje. Po 90 dniach wykluwają się młode. Aby młode miały szansę się wykluć, temperatura ziemi, w której są zakopane jaja, musi pozostawać pomiędzy 23 a 34 ⁰C. Płeć potomstwa jest bezpośrednio związana z temperaturą inkubacji – przy wyższych temperaturach wykluwają się w większości samce.

  • nazwa łacińska: Testudo hermanni
  • nazwa angielska: Hermanns Tortoise
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – NT – bliski zagrożenia
  • Konwencja Waszyngtońska CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO