Bilety

W Europie zamieszkuje lasy liściaste i mieszane z bogatym podszytem. W Polsce występuje jedynie w części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Najbardziej aktywny jest późnym popołudniem i o świcie. Poza okresem godowym prowadzi samotniczy tryb życia. Poluje głównie na gryzonie i owadożerne (krety i ryjówki), rzadziej na ptaki i zającowate. Podczas ostrych zim zjada także padlinę dużych zwierząt kopytnych. Rewir łowiecki znaczy wydzieliną z gruczołów zapachowych. Legowisko zakłada w pustych pniach, rozpadlinach skalnych, pod korzeniami, niekiedy w opuszczonych norach lisa. Po ciąży trwającej 63- 69 dni samica rodzi 1-7 młodych. Noworodek waży średnio 135 g. Młode stają się samodzielne po 5 – 6 miesiącach, a dojrzałość płciową osiągają w wieku 10-12 miesięcy. Dorosły samiec żbika może osiągnąć wagę 10 kg, samica 6 kg. Długość życia: do 15 lat.

Czy wiesz, że… Żbik jest o wiele mniejszy od rysia i raczej unika terenów łowieckich swojego krewniaka. Według szacunków, w Polsce na wolności żyje około 200 żbików. Przyczyną zmniejszania się liczebności żbika jest podział kompleksów leśnych poprzez budowę dróg, tworzenie jednowiekowych monokultur leśnych ubogich w zasoby pokarmowe. Ponieważ gatunek ten często łączy się w pary ze zdziczałymi kotami domowymi, w środkowej Europie nie ma już wiele żbików czystej krwi.

  • nazwa łacińska: Felis silvestris silvestris
  • nazwa angielska: European Wild Cat
  • status zagrożenia: IUCN – Red List – L (mniejsze ryzyko zagrożenia),
  • Polska Czerwona Księga – pE (silnie zagrożony wyginięciem),
  • CITES – Zał. II