Bilety

Żako kongijskie

« Zwierzęta
Żako kongijskie

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Żako można spotkać w lasach namorzynowych i wilgotnych lasach nizinnych centralnej Afryki. Gnieździ się w okolicy otwartych terenów, na porośniętych drzewami sawannach; również na terenach rolniczych i w ogrodach.

AKTYWNOŚĆ

Są bardzo towarzyskie i gniazdują w dużych grupach. Dzikie zwierzęta są nieufne i płochliwe wobec ludzi. W niektórych rejonach swego występowania w czasie suszy odbywają wędrówki do bardziej wilgotnych terenów.

ODŻYWIANIE

Owady, liście, nasiona, ziarna i orzechy, owoce i kwiaty.

ROZMNAŻANIE

Żako gniazduje kolonijnie – pary zajmują sąsiadujące ze sobą drzewa. Składają jaja w dziupli; chętnie wykorzystują porzucone gniazda dzięciołów. Podczas wysiadywania jaj samica jest karmiona przez swego partnera.

WARTO WIEDZIEĆ

Żako chętnie i łatwo uczy się mówić, dlatego jest popularnym pupilem domowym. Nieustająca chęć posiadania tego ptaka jako pupila domowego sprawia, że znika on z terenów naturalnego występowania.

  • nazwa łacińska: Psittacus erithacus
  • status zagrożenia: Czerwona Księga IUCN – EN – endangered/ zagrożony
  • CITES Konwencja Waszyngtońska – Załącznik I