Bilety

Żako kongijskie

« Zwierzęta
Żako kongijskie

Żako można spotkać w lasach namorzynowych i wilgotnych lasach nizinnych centralnej Afryki. Gnieździ się w okolicy otwartych terenów, na porośniętych drzewami sawannach, ale również na terenach rolniczych i w ogrodach. W niektórych rejonach swego występowania w czasie suszy odbywa wędrówki do bardziej wilgotnych terenów.

Jest ptakiem kolonijnym – pary zajmują drzewa sąsiadujące ze sobą. Ponieważ żako składają jaja w dziupli, dlatego chętnie wykorzystują porzucone gniazda dzięciołów. Podczas wysiadywania prawie kulistych białych jaj, samica jest karmiona przez swego partnera.

Żako znany jest jako ptak, który chętnie i łatwo uczy się mówić Jest lubianym pupilem domowym. Natomiast dzikie zwierzęta są nieufne i płochliwe wobec ludzi.

Nieustająca chęć posiadania tego ptaka jako pupila domowego sprawia, że znika on z terenów naturalnego występowania. Ponadto ptaki potrafiące naśladować mowę ludzką często zatracają instynkty rozrodcze i nie są w stanie zasilać populacji trzymanej w niewoli.

  • nazwa łacińska: Psittacus erithacus
  • status zagrożenia: Czerwona Księga IUCN – E – bardzo zagrożony
  • CITES Konwencja Waszyngtońska – Załącznik II

Przyjaciele ZOO