Bilety

Wąsal senegalski

« Zwierzęta
Wąsal senegalski

Zamieszkuje suche lasy na sawannach centralnej Afryki porośnięte akacją, figami i baobabem. Nie jest wędrowny. Przebywa w niewielkich grupach. W okresie lęgowym łączy się w pary. Potężnym dziobem wyposażonym w rowki tworzące „zęby” wykuwa dziuple w miękkich pniach drzew, najczęściej martwych. Podobnie jak inne dzięcioły posiada dwa palce skierowane do przodu i dwa do tyłu.
Jego pokarm stanowią owady, owoce, nektar oraz kwiaty.

U wąsala brak jest dymorfizmu płciowego. Tokujący samiec wokalizuje i przynosi partnerce pokarm. Samica składa dwa białe jaja, które wysiaduje około 16 dni. Po 40 dniach młode są gotowe do opuszczenia gniazda.

Czy wiesz że…
Charakterystyczne wąsy i brodę wokół dzioba wąsala tworzą specyficznie zbudowane pióra.

  • nazwa łacińska: Pogonornis dubius
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – L – mniejsze ryzyko zagrożenia

Przyjaciele ZOO