Bilety

Warzęcha czerwonolica

« Zwierzęta
Warzęcha czerwonolica

Zamieszkuje Afrykańskie i Madagaskarskie jeziora, rzeki i bagna, zatoki morskie oraz wszelkie zbiorniki wodne z mulistym dnem na południe od Sahary. Jest płochliwa. Migruje rzadko, jedynie w odpowiedzi na pojawienie się pory deszczowej w innym rejonie, a przemieszczenia nie są regularne.

Gustuje w bezkręgowcach wodnych i drobnych kręgowcach np. rybach. Dziób o łyżkowatym kształcie służy do cedzenia mulistego dna oraz do chwytania śliskiej zdobyczy.

Lęgi odbywa w niewielkich koloniach z warzęchami i ibisami. Jej gniazdo to platforma z patyków, którą buduje nad wodą, na niskich gałęziach albo wśród trzcin. Składa 3-5 nakrapianych jaj, które rodzice wspólnie wysiadują .

Czy wiesz, że… 
Warzęcha poszukując pokarmu brodzi na płyciznach podążając za hipopotamem lub krokodylem. Te duże zwierzęta poruszając się wypłaszają z mułu ofiary warzęchy.

  • nazwa łacińska: Platalea alba
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – L – mniejsze ryzyko

Przyjaciele ZOO