Bilety

Warzęcha zwyczajna

« Zwierzęta
Warzęcha zwyczajna

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Występuje w Europie, centralnej i południowej Azji oraz w Afryce. Zamieszkuje świeże, słonawe lub słone bagna, rzeki, jeziora, tereny zalewowe i bagna namorzynowe.

AKTYWNOŚĆ

Najbardziej aktywna jest rano i wieczorem. Często nocuje lub wypoczywa w grupach. Palearktyczne populacje lęgowe są w pełni migrujące, odbywające krótkie wędrówki, podczas gdy inne populacje są rezydentami, prowadzącymi koczowniczy tryb życia lub są częściowo migrujące. Poza sezonem lęgowym ptak ten żeruje pojedynczo lub w małych stadach.

ODŻYWIANIE

Dieta warzęchy składa się z owadów, mięczaków, skorupiaków, robaków, pijawek, żab, kijanek i małych ryb o długości do 15 cm. Może również pobierać glony
lub niewielkie fragmenty roślin wodnych.

ROZMNAŻANIE

Gatunek gniazduje w koloniach, w których sąsiednie gniazda są zwykle oddalone od siebie o 1-2 m lub stykają się.

WARTO WIEDZIEĆ

Gatunek jest zagrożony degradacją siedlisk poprzez odwadnianie i zanieczyszczenie.

  • nazwa łacińska: Platalea leucorodia
  • nazwa angielska: Eurasian Spoonbill
  • status zagrożenia: IUCN Red List – LC – least concern/ mniejszej troski
  • ochrona: CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO