Bilety

Toko czarnoskrzydły

« Zwierzęta
Toko czarnoskrzydły

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Dzioborożec ten żyje we wschodniej Afryce. Preferuje suche obszary; zamieszkuje zarośla, sawanny i krzewy na otwartej przestrzeni.

AKTYWNOŚĆ

Jest ptakiem osiadłym, nie migruje. Dzioborożec jest aktywny w ciągu dnia. Żeruje na ziemi. Polując „spada” na zdobycz z wysokości gałęzi.

ODŻYWIANIE

Zjadają owady: koniki polne, szarańczę, chrząszcze i ich larwy, termity i mrówki. Szukają również ślimaków, myszy, piskląt, jaszczurek i żab, zbierają jagody
i nasiona.

ROZMNAŻANIE

Przed okresem godowym samiec znajduje dziuplę i przynosi błoto do zamurowania jej wejścia. Samica zamurowuje dziuplę używając błota i kału. Pod koniec budowy samica wchodzi do gniazda i pozostaje w nim na czas inkubacji jaj i karmienia piskląt. W tym czasie samiec karmi samicę przez wąską pionową szczelinę w dziupli.

WARTO WIEDZIEĆ

Gatunek ten żyje w mutualizmie z mangustami. Mangusty wypłaszają owady dla dzioborożca, w zamian ptak alarmuje ssaki o zbliżającym
się niebezpieczeństwie.

  • nazwa łacińska: Tockus deckeni
  • nazwa angielska: Von der Decken’s Hornbill
  • status zagrożenia: IUCN Red List LC – least concern/ mniejszej troski
  • objęty Europejskim Programem Hodowli w oparciu o Księgę Rodowodową – ESB (European Studbook)

Przyjaciele ZOO