Bilety

Szympans zwyczajny

« Zwierzęta
Szympans zwyczajny

(daw. SZYMPANS)

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Centralna i wschodnia część Afryki. Występują w tropikalnych lasach deszczowych, na obszarach leśnych sawanny oraz w lasach górskich.

AKTYWNOŚĆ

Żyją w grupach liczących od 25 do 35 osobników, składających się zarówno z samców jak i samic. Do komunikacji używają dźwięków, gestów i mimiki. Noce spędzają na drzewach, w gniazdach, budowanych codziennie na nowo.

ODŻYWIANIE

Są to zwierzęta wszystkożerne. W skład ich diety wchodzą owoce, liście, nasiona, kwiaty, kora, miód, grzyby, jaja, owady oraz średnich rozmiarów ssaki. Używają narzędzi zrobionych z fragmentów roślin do wydobywania z gniazd pszczół, mrówek i termitów.

ROZMNAŻANIE

Szympansy rozmnażają się przez cały rok. Okres ciąży trwa średnio 230 dni. Samica opiekuje się młodym do uzyskania przez niego samodzielności w wieku 4-5 lat.

WARTO WIEDZIEĆ

DNA szympansów jest w 98% takie samo jak DNA ludzi. Szympansy są pod całkowitą ochroną we wszystkich krajach w których występują. Ich zabijanie, chwytanie i handel żywymi zwierzętami lub fragmentami ich ciał jest nielegalny.

  • nazwa łacińska: Pan troglodytes
  • nazwa angielska: Chimpanzee
  • status zagrożenia: IUCN Red List – EN – endangered/zagrożony
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Załącznik I
  • objęty Europejskim Programem Ochrony Zwierząt – EEP (European Endangered Species Programme)