Bilety

Słoń afrykański

« Zwierzęta
Słoń afrykański

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Afryka. Zamieszkuje różnorodne siedliska: lasy górskie, lasy miombo i mopane, tereny sawannowe i pustynne, zbocza górskie do wysokości 2 500 m n.p.m.

AKTYWNOŚĆ

Młode osobniki i samice tworzą stado, któremu przewodzi starsza, doświadczona samica. Samce po osiągnięciu dojrzałości opuszczają stado i żyją w osobnych grupach. Słonie przemieszczają się na duże odległości, w zależności od dostępu do zasobów pokarmu i wody. Mogą poruszać się z prędkością do 40 km/h.

ODŻYWIANIE

Liście drzew i krzewów, gałęzie, kora, owoce oraz wydobywane przy pomocy ciosów korzenie. Dorosły słoń zjada dziennie 150 – 280 kg pokarmu. By uzupełnić niedobory mikroelementów korzysta z naturalnych solnisk. Samice osiągają masę ciała od 2 000 do 3 500 kg, samce od 4 500 do 6 100 kg.

ROZMNAŻANIE

Dojrzałość płciową osiąga w wieku 14- 15 lat. Ciąża: 22 miesiące. Samica rodzi 1 młode o masie ciała ok. 100 kg. Średnia długość życia: 60 lat, w zoo 65 lat.

WARTO WIEDZIEĆ

Przyczyny zagrożenia: kłusownictwo, nielegalny handel kością słoniową, zmiany w sposobach użytkowania gruntów rolnych, rozwój infrastruktury.

  • łacińska nazwa: Loxodonta africana
  • nazwa angielska: African Savanna Elephant
  • Status zagrożenia: IUCN –Red List – EN – endangered/zagrożony
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Załącznik I/ Załacznik II
  • objęty Europejskim Programem Ochrony Zwierząt – EEP (European Endangered Species Programme)