Bilety

Ryżowiec

« Zwierzęta
Ryżowiec

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Gatunek endemiczny pierwotnie występujący na wyspach Bali i Java. Obecnie dziko występuje w wielu częściach świata. Zamieszkuje różne rodzaje
środowisk – miasta, wsie, pola uprawne, łąki i lasy, także mangrowe.

AKTYWNOŚĆ

Poza porą lęgową towarzyski i występuje w dużych stadach przemieszczających się lokalnie w poszukiwaniu pożywienia.

ODŻYWIANIE

Nasiona, owady, trawy, rośliny kwitnące. W wyniku pojawienia się plantacji ryżu, głównym pokarmem różowców stał się ryż.

ROZMNAŻANIE

Pary budują gniazdo z wyschniętej trawy pod dachami budynków mieszkalnych lub w koronie drzewa. Samica składa 3-7 jaj. Pisklęta stają się samodzielne
po około 4-5 tygodniach.

WARTO WIEDZIEĆ

Przyczyną dramatycznego spadku liczebności tych ptaków jest wyłapywanie ich na handel, ponieważ są to ptaki ozdobne trzymane w domach.

  • nazwa łacińska: Lonchura oryzivora
  • status zagrożenia: Czerwona Księga IUCN – EN – endangered/ zagrożony
  • CITES Konwencja Waszyngtońska – Załącznik II

Przyjaciele ZOO