Bilety

Pingwin przylądkowy

« Zwierzęta
Pingwin przylądkowy

(daw. PINGWIN TONIEC)

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Ten pingwin jest endemicznym gatunkiem zamieszkującym wybrzeża Afryki Południowej. Spotkać go można zwykle do 40 km od linii brzegu.

AKTYWNOŚĆ

Ptaki na morzu żerują pojedynczo, w parach, czasami w grupach do 150 osobników. Na lądzie pozostają około 4 misięcy: gdy lęgną się i pierzą.

ODŻYWIANIE

Dorosłe osobniki żywią się głównie rybami o długości 50-120 mm. W niektórych lokalizacjach głowonogi stanowią ważne źródło pożywienia. Uważa się, że młode osobniki żerują w głównej mierze na narybku.

ROZMNAŻANIE

Pierwsze próby lęgów występują u osobników 4-6 letnich. Gatunek rozmnaża się przez cały rok. Gniazdują w koloniach, czasem samotnie. W przeszłości gniazda znajdowały się zwykle w norach wykopanych w guano lub piasku. Samice składają zazwyczaj dwa jaja, które następnie są wysiadywane przez oboje rodziców przez około 40 dni.

WARTO WIEDZIEĆ

Każdy pingwin ma inny układ plam na wewnętrznej stronie skrzydeł oraz różne rozmieszczenie kropeczek na brzuchu.

  • łacińska nazwa: Spheniscus demersus
  • nazwa angielska: African Penguin
  • Status zagrożenia: IUCN –Red List – EN – endangered/zagrożony
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Zał. II