Bilety

Patas rudy

« Zwierzęta
Patas rudy

(daw. PATAS)

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Zachodnia i centralna część Afryki. Występują na trawiastej sawannie, w suchych i gęstych lasach z wysoką trawą oraz na trawiastym stepie.

AKTYWNOŚĆ

Żyją w grupach liczących 13-56 osobników, składających się z samic i tylko jednego samca. W momentach zagrożenia potrafią wspinać się na drzewa, na ziemi wykorzystują swoją prędkość do ucieczki przed niebezpieczeństwem. Są aktywne w dzień.
Masa ciała dorosłego osobnika: samce od 7 do 13 kg, samice od 4 do 7 kg.
Długość życia: w środowisku naturalnym średnio 21 lat, w ogrodach zoologicznych do 24 lat.

ODŻYWIANIE

Są to zwierzęta wszystkożerne. W skład ich diety wchodzą głównie owoce i owady, ale również liście, korzenie i jaja ptaków.

ROZMNAŻANIE

Jest to gatunek poligyniczny, co oznacza, że samiec łączy się w parę z więcej niż jedną samicą w stadzie. Ciąża u tego gatunku trwa do 170 dni. Samica rodzi jedno młode. Wszystkie samice w grupie opiekują się młodymi, aż do mementu osiągnięcia przez nie samodzielności, okres ten trwa kilka miesięcy.

WARTO WIEDZIEĆ

Patas rudy wykorzystywany jest jako zwierzę labolatoryjne, jest również zabijany dla mięsa.
Dzięki smukłej sylwetce, ta zręczna małpa, podczas biegu może osiągnąć prędkość do 55 km/h.

  • nazwa łacińska: Erythrocebus patas
  • nazwa angielska: Patas Monkey
  • status zagrożenia: IUCN – Red List – NT – near threatened/ bliski zagrożenia
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Załącznik II
  • objęty Europejskim Programem Ochrony Zwierząt – EEP (European Endangered Species Programme)

Przyjaciele ZOO