Bilety

Patas to przedstawiciel naczelnych, który jest przystosowany do życia na afrykańskiej sawannie. Występuje często na terenach porośniętych akacjami. Prowadzi naziemny tryb życia, ale potrafi też wspinać się na drzewa. Żyje w grupach liczących od 10 do 40 osobników, w których tylko samice są stałymi członkami stada. Najczęściej w stadzie pozostaje tylko jeden dorosły samiec. Młode samce mogą tworzyć osobne grupy lub prowadzą samotniczy tryb życia. Relacje między stadami nie są zbyt przyjazne. Kiedy dochodzi do konfliktów międzygrupowych, samice są bardziej aktywne niż samce. Samce w takich sytuacjach wydają głośne dźwięki ostrzegawcze.
Pokarm stanowią trawy, owoce, nasiona, bezkręgowce i drobne kręgowce, a także grzyby.
Dojrzałość płciową samice osiągają w wieku 3 lat. Ciąża trwa ok. 170 dni. Masa ciała dorosłego osobnika: samce od 7 do 13 kg, samice od 4 do 7 kg. Długość życia: w środowisku naturalnym średnio 21 lat, w ogrodach zoologicznych do 24 lat.

Warto wiedzieć
Najlepszym sposobem na ratunek w czasie zagrożenia jest ucieczka. Dzięki smukłej sylwetce, ta zręczna małpa, podczas biegu może osiągnąć prędkość do 55 km/h. Wrogami naturalnymi są lwy, szakale, pytony, krokodyle i orły.
Patas w Afryce uważany jest za szkodnika upraw rolnych (m.in. plantacji bawełny) i bywa niekiedy z tego powodu prześladowany.

  • nazwa łacińska: Erythrocebus patas
  • nazwa angielska: Patas Monkey
  • status zagrożenia: IUCN – Red List – LC – mniejsze ryzyko zagrożenia
  • CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO