Bilety

Patagonka

« Zwierzęta
Patagonka

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Zamieszkuje Amerykę Południową – Argentynę, Urugwaj i centralną część Chile. Występuje wzdłuż cieków wodnych (ze względu na obecność klifów),
na równinach trawiastych oraz terenach otwartych o podłożu piaszczystym.

AKTYWNOŚĆ

Patagonka widywana była niegdyś w dużych grupach, które obecnie są one coraz mniej liczne. Większość dnia szuka pożywienia przesiadując na ziemi lub wśród roślinności.

ODŻYWIANIE

Przysmakiem patagonek są owoce, jagody, nasiona.

ROZMNAŻANIE

Gatunek ten rozmnaża się jedynie w dużych koloniach. Samica składa 3 jaja, które wysiaduje przez 25 dni. Pisklęta pozostają pod opieką rodziców do 8 tygodni. Samiec dokarmia samicę oraz młode.

WARTO WIEDZIEĆ

Ze względu na daleko idące zmiany w środowisku oraz mniejszą dostępność pokarmu, gatunek ten stał się sezonowo migrujący.

  • nazwa łacińska: Cyanoliseus patagonus
  • nazwa angielska: Burrowing Parrot
  • status zagrożenia: IUCN Red List: LC – least concern/ mniejszej troski
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Załącznik II

Przyjaciele ZOO