Bilety

Patagonka

« Zwierzęta
Patagonka

Zamieszkuje Amerykę Południową – Argentynę, Urugwaj i centralną część Chile. Występuje wzdłuż cieków wodnych (ze względu na obecność klifów), na równinach trawiastych oraz terenach otwartych o podłożu piaszczystym.
Niegdyś najczęściej widywana była w dużych grupach (obecnie są one coraz mniej liczne). Większość dnia szuka pożywienia przesiadując na ziemi lub wśród roślinności.
Przysmakiem patagonek są owoce, jagody, nasiona.
Gatunek ten rozmnaża się jedynie w dużych koloniach. Samica składa 3 jaja, które wysiaduje przez 25 dni. Pisklęta pozostają pod opieką rodziców do 8 tygodni. Samiec dokarmia samicę oraz młode.
Ze względu na daleko idące zmiany w środowisku oraz mniejszą dostępność pokarmu, gatunek ten stał się sezonowo migrujący.

  • nazwa łacińska: Cyanoliseus patagonus
  • nazwa angielska: Burrowing Parrot
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – LC – mniejsze
  • CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO