Bilety

Orzeł stepowy

« Zwierzęta
Orzeł stepowy

Areał lęgowy tego orła to stepy i półpustynie centralnej Azji oraz południowo-wschodniej Europy. Jest to ptak wędrowny, który zimę spędza na południu Azji oraz w Afryce. Tylko podczas wędrówek widywany jest w dużych skupiskach. Tak jak inne ptaki szponiaste unika wędrówki nad dużymi zbiornikami wodnymi. Omija morza i przelatuje nad tak zwanymi wąskimi gardłami migracyjnymi.

Na okres lęgowy łączy się w pary. Gniazdo znajduje się na ziemi, czasem na drzewie. Jest to platforma zbudowana z gałęzi, piór, a także kości.

Głównym elementem diety są małe ssaki. Na zimowisku poluje na termity, gryzonie i niewielkie ptaki – wikłacze czerwonodziobe.
Obecnie gniazduje tylko 37000 par tych ptaków, a liczba ta ciągle maleje na skutek przekształcania stepów w pola uprawne. Orzeł stepowy jest gatunkiem zagrożonym.

  • nazwa łacińska: Aquila nipalensis
  • status zagrożenia: IUCN –Red List – EN – zagrożony
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Zał. II