Bilety

Orzeł stepowy

« Zwierzęta
Orzeł stepowy

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Zamieszkuje otwarte siedliska: porośnięte zaroślami i murawami stepy i półpustynie środkowej części Azji oraz Europy Wschodniej.

AKTYWNOŚĆ

Jest to gatunek migrujący; ptaki zimują w południowo-wschodniej Afryce i południowej Azji. Szukają pokarmu szybując i nurkując na ofiarę, a także spacerując
po ziemi. Orzeł ten potrafi też wyczekiwać przy wejściu do nory, aby zaskoczyć zdobycz.

ODŻYWIANIE

Żywi się małymi i średnimi ssakami, głównie susłami. Na zimowisku poluje na małe gryzonie oraz wybiera pisklęta z gniazd wikłaczy czerwonodziobych.

ROZMNAŻANIE

Sezon lęgowy jest silnie związany z dostępnością pokarmu. Gniazdo orła to duża platforma składająca się z patyków o długości 70–100 cm, zbudowana na ziemi w lokalizacji umożliwiającej dobry widok na otoczenie. W zniesieniu jest zwykle do 3 jaj. Inkubacja trwa 45 dni. Młode opuszczają gniazdo po 65 dniach.

WARTO WIEDZIEĆ

Przy małej dostępności gałęzi, orły potrafią wykorzystać do budowy gniazda kości zwierząt.

  • nazwa łacińska: Aquila nipalensis
  • nazwa angielska: Steppe Eagle
  • status zagrożenia: IUCN Red List EN – endangered/ zagrożony
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Załącznik II