Bilety

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Azja Południowo-Wschodnia: Indonezja, Malezja. Duże jeziora, bagna słodkowodne, rzeki z powolnym nurtem, tereny leśne w pobliżu jezior.

AKTYWNOŚĆ

Prowadzi wodno-lądowy tryb życia. Większą część czasu spędza wygrzewając się na słońcu w pobliżu zbiorników wodnych. Biologia gatunku w naturalnym środowisku jest jeszcze słabo poznana.

ODŻYWIANIE

W ogrodach zoologicznych orlicja jest wszystkożerna. Podaje się bezkręgowce, małe słodkowodne ryby, owoce, warzywa. Dieta w środowisku naturalnym nie została jeszcze wystarczająco udokumentowana.

ROZMNAŻANIE

Samica znosi jaja o podłużnym kształcie, o wymiarach 80 x 40 mm. Młode żółwie po wykluciu mają ok. 60 mm długości. Długość karapaksu u dorosłego osobnika dochodzi do 80 cm, masa ciała do 50 kg. Jest największym żółwiem słodkowodnym w Azji Południowo-Wschodniej. Długość życia 25-30 lat.

WARTO WIEDZIEĆ

Zagrożenia dla gatunku: pozyskiwanie i eksport żółwi do celów kulinarnych; handel na potrzeby medycyny naturalnej; zanieczyszczenie środowiska ściekami komunalnymi, przemysłowymi, rolniczymi; wycinka lasów pod uprawy palm olejowych. Pomimo ochrony prawnej od roku 1999 r. w Indonezji nielegalny handel nadal trwa.

  • nazwa łacińska: Orlitia borneensis
  • status zagrożenia: IUCN –Red List – CR – krytycznie zagrożony
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Zał. II
  • ESB – Europejski księga rodowodowa

Przyjaciele ZOO