Bilety

Nandu szare

« Zwierzęta
Nandu szare

W Ameryce Południowej zamieszkuje równiny porośnięte trawą, zakrzewione i zadrzewione stepy, najlepiej w pobliżu rzek. Poza sezonem lęgowym żyje w stadach, nawet powyżej 30 osobników. Samiec buduje gniazdo i walczy o samice, które grupowo składają w nim jaja (nawet do 80 sztuk!). Jaja wysiaduje samiec (35 – 40 dni). Pisklęta są zagniazdownikami, nad którymi opiekę sprawuje również samiec. Pokarm stanowią liście, korzenie, nasiona, owoce, a drobne zwierzęta są uzupełnieniem diety. Połykane drobne kamyki (gastrolity) ułatwiają trawienie. Bardzo zwinny biegacz, zdolny do gwałtownych skrętów i zwrotów podczas ucieczki. Osiąga prędkość do 60 km/h. Potrafi dobrze pływać.

Czy wiesz, że… Nandu jest największym ptakiem Ameryki Południowej. Osiąga wysokość  127 – 140 cm, a jego masa  ciała wynosi  20 -25 kg.  Lokalna nazwa „nandu” pochodzi od charakterystycznego, głębokiego głosu przypominającego ryk.

  • nazwa łacińska: Rhea americana
  • status zagrożenia: IUCN Red List – Lt (mniejsze ryzyko – bliski zagrożenia)
  • Konwencja Waszyngtońska – CITES – Zał.II    

Przyczyną zagrożenia są nielegalne polowania i handel mięsem, skórami, jajami,  piórami.

Przyjaciele ZOO