Bilety

Mikrusek myszaty

« Zwierzęta
Mikrusek myszaty

(daw. LEMUREK MYSZATY)

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Południowa i zachodnia część Madagaskaru. Zamieszkuje nizinne suche lasy tropikalne, cierniste zarośla oraz plantacje.

AKTYWNOŚĆ

Jest zwierzęciem o aktywności nocnej. Dzień przesypia, skrywając się w dziuplach. Samce śpią samotnie lub w parach, oddzielnie od samic, które gromadzą
się w grupy do 15 osobników.

ODŻYWIANIE

Są to zwierzęta głównie owadożerne. W skład diety wchodzą żuki, ćmy, modliszki. Poza owadami żywią się owocami, kwiatami, nektarem, ale również małymi kręgowcami w tym gekonami, rzekotkami i kameleonami.

ROZMNAŻANIE

Jest to gatunek poligyniczny, co oznacza, że samiec łączy się w parę z więcej niż jedną samicą na swoim terytorium. Ciąża u tego gatunku trwa do 69 dni.
Na świat najczęściej przychodzą bliźnięta.

WARTO WIEDZIEĆ

Jest to jeden z najmniejszych żyjących przedstawicieli naczelnych.

  • nazwa łacińska: Microcebus murinus
  • nazwa angielska: Grey Mouse Lemur
  • status zagrożenia: IUCN Red List – LC – least concern/ mniejszej troski
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Załącznik I
  • objęty Europejskim Programem Ochrony Zwierząt – EEP (European Endangered Species Programme)