Bilety

Lorysa górska

« Zwierzęta
Lorysa górska

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Lorysy górskie występują w regionach przybrzeżnych wschodniej i północnej Australii. Mogą zamieszkiwać różne środowiska – zarówno lasy i zakrzewienia jak
i ogródki na przedmieściach.

AKTYWNOŚĆ

Lorysy górskie żyją w parach lub małych stadach liczących do 20 ptaków. Pokonują duże odległości w poszukiwaniu pożywienia i zaciekle bronią swoich terytoriów żerowania i gniazdowania.

ODŻYWIANIE

Ptaki te żywią się nektarem, pyłkiem, nasionami owoców i owadami.

ROZMNAŻANIE

Lorysy górskie są monogamiczne. Za opiekę nad młodymi odpowiedzialni są oboje rodzice. Gnieżdżą się w dziuplach drzew, jak większość papug. Składają
3-6 jaj w jednym zniesieniu. Samica wysiaduje jaja, z których pisklęta wykluwają się po około 22-24 dniach. Oboje rodzice opiekują się młodymi.

WARTO WIEDZIEĆ

Mimo towarzyskiego usposobienia lorysy nie są dobrymi pupilami: są bardzo głośne, a ich odchody można znaleźć wystrzelone daleko poza klatkę.

  • łacińska nazwa: Trichoglossus Haematodus
  • nazwa angielska: Coconut Lorikeet
  • Status zagrożenia: IUCN –Red List – LC – least concern/ mniejszej troski

Przyjaciele ZOO