Bilety

Krokodyl nilowy

« Zwierzęta
Krokodyl nilowy

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Afryka: na południe od Sahary, Madagaskar. Jeziora, rzeki, bagna słodkowodne i namorzynowe, ujścia rzek.

AKTYWNOŚĆ

Na lądzie porusza się swobodnie i szybko – 17 km/h. Do porozumiewania się używa dźwięków, tylko część z nich jest słyszalna dla człowieka. Dorosłe samce patrolują i bronią swojego terytorium.

ODŻYWIANIE

Poluje na antylopy, zebry, ryby. Pokarm najczęściej połyka pod wodą. Młode krokodyle odżywiają się owadami, rybami, płazami, skorupiakami.

ROZMNAŻANIE

Samica składa 75-95 jaj, podczas inkubacji (80-90 dni) pilnuje gniazda, nie przyjmuje w tym czasie pokarmu, po wykluciu młode pozostają jeszcze pod opieką matki przez 6-8 tygodni.

WARTO WIEDZIEĆ

Zagrożenia dla gatunku: nadmierne połowy ryb stanowiących bazę pokarmową krokodyli, pozyskiwanie części ciała dla medycyny tradycyjnej, zanieczyszczenie wód działalnością przemysłową.

  • łacińska nazwa: Crocodylus niloticus
  • nazwa angielska: Nile Crocodile
  • Status zagrożenia: IUCN –Red List – LC – mniejszej troski
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Zał. I

Przyjaciele ZOO