Bilety

Koskoroba

« Zwierzęta
Koskoroba

Spotkać ją można w Paragwaju, Urugwaj, Chile, Argentynie i Brazylii. Zamieszkuje płytkie zbiorniki wodne: jeziora, stawy, zatoki morskie, bagna obfitujące w roślinność wodną, która z nasionami i drobnnymi bezkręgowcami stanowi pokarm koskoroby.
Żyje w parach, rzadko w niewielkich grupach. Para ptaków zajmuje wybrane terytorium, którego potrafi skutecznie bronić przez wiele sezonów.

Jest to ptak wędrowny, ale część populacji pozostaje na lęgowiskach przez cały rok.
Buduje gniazdo w miejscu, z którego ma łatwy dostęp do wody. Samica składa do 9 jaj i sama je wysiaduje. Samiec broni terytorium oraz piskląt. Młode zagniazdowniki po wykluciu podążają za matką i wyszukują pożywienia na dnie zbiornika wodnego.

Czy wiesz że…
Koskoroba, czasem nazywana łabędziem, nie posiada charakterystycznej łabędziej maski w okolicy dzioba. W rzędzie ptaków blaszkodziobych tworzy oddzielną grupę systematyczną.

  • nazwa łacińska: Coscoroba coscoroba
  • nazwa angielska: Coscoroba swan
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – L – mniejsze ryzyko

Przyjaciele ZOO