Bilety

Koroniec plamoczuby

« Zwierzęta
Koroniec plamoczuby

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Zamieszkuje gęste lasy tropikalne Indonezji, Nowej Gwinei oraz sąsiadujących wysp.

AKTYWNOŚĆ

Zwykle przesiaduje na ziemi, gdzie wyszukuje pokarmu. Wzlatuje powietrze niechętnie i w ostateczności, na przykład w razie pojawienia się drapieżnika.
Na nocleg wyszukuje bezpiecznych kryjówek wśród koron drzew.

ODŻYWIANIE

Owoce, jagody, nasiona i owady.

ROZMNAŻANIE

Budową gniazda, wysiadywaniem i odchowywaniem potomstwa zajmują się wspólnie rodzice, którzy tworzą stałą parę. Pisklęta w pierwszych dniach życia karmione są „ptasim mleczkiem” czyli wydzieliną wola, podobną do mleka ssaków.

WARTO WIEDZIEĆ

Większość ptaków, aby zaspokoić pragnienie, musi kilkakrotnie podnosić głowę aby połknąć zawartość wypełnionego wodą dzioba. Gołębie natomiast potrafią ssać wodę bezpośrednio do wola.

  • nazwa łacińska: Goura victoria
  • nazwa angielska: Victoria Crowned Pigeon
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – NT – near threatened/ bliski zagrożenia
  • CITES Konwencja Waszyngtońska – Załącznik II

Przyjaciele ZOO