Bilety

Konura nandaj

« Zwierzęta
Konura nandaj

Występuje w Ameryce Południowej, w centralnej jej części. Zamieszkuje różne typy sawanny oraz okolice terenów uprawnych. Jest to gatunek monogamiczny. Łączy się w pary na całe życie. Poza sezonem lęgowym łący się w grupy liczące od 6 do 40 osobników.
Odżywia się nasionami traw, jagodomi, orzechami, kwiatami, pączkami liściowymi, owocowami, owadami.

Konury gniazdują zazwyczaj w małych koloniach. składają 3-5 jaj w dziupli drzewa.

Do Europy została sprowadzona w roku 1870, a rozmnożona po raz pierwszy we Francji w 1881 roku.
Posiada reputację bardzo głośnej papugi, najbardziej hałaśliwa o poranku i przed zmierzchem.
W niewoli ptak ten dożywa 18 lat.

  • nazwa łacińska: Nandayus nenday
  • nazwa angielska: Nanday Parakeet
  • Ochrona: Czerwona Księga IUCN – LC – mniejsze ryzyko zagrożenia.
  • CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO