Bilety

Kob liczi

« Zwierzęta
Kob liczi

Zamieszkuje równinne i podmokłe tereny Afryki południowej i centralnej. Aktywny najczęściej przed świtem i po zmierzchu. Wielkość stada zależna jest od obfitości pożywienia i pory godowej. Samice z młodymi preferują miejsca bardziej wilgotne, samce wybierają miejsca bardziej suche. Z natury flegmatyczny. Wąskie, długie, lekkie, rozchylające się na boki racice ułatwiają poruszanie się po grząskim, trudnym terenie.

  • nazwa łacińska: Kobus leche
  • nazwa angielska: Southern Lechwe
  • status zagrożenia: IUCN –Red List – NT – bliski zagrożenia
  • CITES – Załącznik II
  • ESB – gatunek objęty regionalną, europejską księgą rodowodową

Przyjaciele ZOO