Bilety

Kapodziób

« Zwierzęta
Kapodziób

Występuje na wyspach i wybrzeżach południowej Australii. Zamieszkuje otwarte przestrzenie – łąki, uprawy, pastwiska, obrzeża bagien.

Choć to gęś, niechętnie pływa. Jest to ptak terytorialny, potrafi bronić swojego rewiru bardzo skutecznie, nawet przed większymi od niego napastnikami, także przed ludźmi. Kapodzioby odstraszają intruza biegnąc z rozpostartymi skrzydłami, wydając przy tym dźwięki podobne do chrumkania świni.Żywi się trawami, roślinami strączkowymi, nasionami.

Gatunek monogamiczny, ptaki łączą się w parę na całe życie. Gniazdo zakładają w wysokiej trawie lub pod krzakiem, zawsze w miejscu z dobrym widokiem na okolicę. Tylko samica wysiaduje jaja, natomiast młodymi rodzice opiekują się wspólnie.
Kapodzioby mogą pić słoną wodę, dzięki temu są w stanie zamieszkiwać wyspy na morzu.

  • nazwa łacińska: Cereopsis novaehollandiae
  • nazwa angielska: Cape Barren Goose
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – L – mniejsze ryzyko
  • CITES Konwencja Waszyngtońska – Załącznik II

Przyjaciele ZOO