Bilety

Kajman szerokopyski

« Zwierzęta
Kajman szerokopyski

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Ameryka Południowa. Zarośla mangrowe, bagna, okolice przybrzeżnych wysp Oceanu Atlantyckiego.

AKTYWNOŚĆ

Wygrzewanie się latem na słońcu, w godzinach porannych i popołudniowych, pomaga w utrzymaniu optymalnej temperatury ciała. W okresie zimowym jest najbardziej aktywny tylko w słoneczne dni.

ODŻYWIANIE

Ślimaki wodne, ryby, płazy, gady. Szeroki pysk tego gatunku ułatwia kruszenie muszli mięczaków.

ROZMNAŻANIE

Samica składa od 20 do 50 jaj, w dwóch warstwach oddzielonych roślinnością. Ma to wpływ na stworzenie niewielkiej różnicy w temperaturze gniazda.
Płeć zarodków zależna jest od temperatury podczas inkubacji.

WARTO WIEDZIEĆ

Zagrożenia dla gatunku: degradacja środowiska naturalnego, budowa dużych zapór przy elektrowniach wodnych, nielegalne polowania.

  • łacińska nazwa: Caiman latirostris
  • nazwa angielska: Broad-snouted Caiman
  • Status zagrożenia: IUCN –Red List – LC – least concern/ mniejszej troski
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Zał. I i Zał. II (dot. populacji w Argentynie)

Przyjaciele ZOO