Bilety

Jeleń filipiński (jeleń Alfreda)

« Zwierzęta
Jeleń filipiński (jeleń Alfreda)

Tuż przy zalesionych wzgórzach, obok ekspozycji anoa, zamieszkał  w naszym zoo, bardzo ceniony w ogrodach zoologicznych jeleń Alfreda, zwany również filipińskim. Naturalne środowisko tego endemicznego gatunku to lasy deszczowe Filipin. Jeleń Alfreda jest jednym z najrzadszych ssaków na świecie. Przyczyną zagrożenia są głównie przekształcenia dżungli w tereny rolnicze oraz nielegalne polowania. Podjęto już działania mające na celu ponowne wprowadzenie tego gatunku do jego naturalnego środowiska. Do współpracy z rządem Filipin przystąpiło m.in. zoo w Poznaniu.

  • nazwa łacińska: Rusa alfredi
  • nazwa angielska: Alfred’s Spotted Deer
  • status zagrożenia: IUCN Red List – E (bardzo zagrożony)

Przyjaciele ZOO