Bilety

Gęś indyjska

« Zwierzęta
Gęś indyjska

Występuje w południowo-centralnej część Azji. Zamieszkuje wysokogórskie tereny: jeziora, bagna i rozlewiska, łąki, pastwiska i uprawy powyżej 4000m n.p.m. Żyje na dużych wysokościach. Jej organizm jest przystosowany do trudnych warunków – wiatrów wiejących z prędkością 300m/s i niskiego ciśnienia. Większość czasu spędza żerując. Pożywia się trawami, roślinnością wodną, bezkręgowcami wodnymi.

Lęgi odbywa w parach albo w niewielkiej koloni samic z jednym samcem. Samice wspólnie bronią gniazd. Bywa że składają jaja do sąsiednich gniazd, aby zwiększyć szanse na udany rozród.
Gatunek ten znany jest ze swych migracji podczas których przelatuje nad Himalajami – powyżej 8500m n.p.m, stąd uważany jest za najwyżej latającego ptaka na ziemi.

  • nazwa łacińska: Anser indicus
  • nazwa angielska: Bar-headed goose
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – LC – mniejsze ryzyko

Przyjaciele ZOO