Bilety

Gereza abisyńska

« Zwierzęta
Gereza abisyńska

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Centralna i wschodnia Afryka. Gereza jest zwierzęciem nadrzewnym. Zamieszkuje wiele typów lasów, często wstępuje w lasach wtórnych i zdegradowanych.

AKTYWNOŚĆ

Jest zwierzęciem aktywnym w dzień. Żyje w grupach liczących od 2 do 10 dorosłych osobników, składających się z jednego samca oraz samic i ich potomstwa. Gerezy są znane ze swojego donośnego głosu. Do komunikacji wykorzystują wysokie i niskie okrzyki oraz postawę ciała i mimikę.

ODŻYWIANIE

Są to zwierzęta roślinożerne. W skład diety wchodzą głównie liście oraz owoce.

ROZMNAŻANIE

Jest to gatunek poligyniczny, co oznacza, że samiec łączy się w parę z więcej niż jedną samicą na swoim terytorium. Samica rodzi jedno młode. Ciąża trwa do 170 dni. Młode rodzą się z różową skórą i białym futrem, które ciemnieje po 3-4 miesiącach.

WARTO WIEDZIEĆ

Dłonie gerezy mają tylko 4 palce – są pozbawione kciuków, ułatwia to szybkie poruszanie się w koronach drzew. Gereza jest zabijana dla skór, które są używane w tradycyjnych ceremoniach i noszone jako ozdoby przez plemiona afrykańskie.

  • nazwa łacińska: Colobus Guereza
  • status zagrożenia: IUCN Red List– LC (Least concern/mniejszej troski)
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Załącznik II
  • objęty Europejskim Programem Ochrony Zwierząt – EEP (European Endangered Species Programme)

Przyjaciele ZOO