Bilety

Drzewica dwubarwna

« Zwierzęta
Drzewica dwubarwna

Szeroko rozpowszechniona: występuje w strefie tropikalnej w Afryce, Ameryce i Azji. Zamieszkuje tereny podmokłe, bagna, jeziora i rozlewiska rzek. Prowadzi dzienny i nocny tryb życia. Ponieważ pokarm pobiera z wody, większość czasu spędza pływając i filtrując powierzchnię dziobem; także nurkuje. Wydaje charakterystyczne, miłe dla ucha, gwiżdżące dźwięki.

Drzewice są roślinożerne, czasem jednak polują na bezkręgowce żyjące w wodzie.

Ten gatunek w odróżnieniu od innych kaczek nie tokuje przed okresem lęgowym. Gniazdo drzewic to platforma zbudowana z roślinności i gałęzi lub dziupla. Choć są troskliwymi rodzicami, potrafią podrzucać jaja innym gatunkom ptaków wodnych.

Czy wiesz że…
Mimo że są kaczkami, wykazują wiele zachowań podobnych do łabędzi i gęsi: są monogamiczne i wspólnie opiekują się potomstwem.

  • nazwa łacińska: Dendrocygna bicolor
  • nazwa angielska: Fulvous Whistling Duck
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – LC – mniejsze ryzyko
  • CITES Konwencja Waszyngtońska –  Załącznik II

Przyjaciele ZOO