Bilety

Drzewica dwubarwna

« Zwierzęta
Drzewica dwubarwna

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Spotykana w Afryce, Amerykach i Azji. Zamieszkuje tereny podmokłe, bagna, jeziora i rozlewiska rzeczne.

AKTYWNOŚĆ

Prowadzi dzienny i nocny tryb życia. Ponieważ pokarm pobiera z wody, większość czasu spędza pływając i filtrując powierzchnię dziobem; także nurkuje.
Wydaje charakterystyczne, miłe dla ucha, gwiżdżące dźwięki.

ODŻYWIANIE

Drzewice są głównie roślinożerne, czasem polują na bezkręgowce żyjące w wodzie.

ROZMNAŻANIE

W odróżnieniu od innych gatunków kaczek nie tokuje przed okresem lęgowym. Gniazdo drzewic to platforma zbudowana z roślinności i gałęzi lub dziupla.
Choć są troskliwymi rodzicami, potrafią podrzucać jaja innym gatunkom ptaków wodnych.

WARTO WIEDZIEĆ

Mimo że są kaczkami, wykazują wiele zachowań podobnych do łabędzi i gęsi: są monogamiczne i wspólnie opiekują się potomstwem.

  • nazwa łacińska: DENDROCYGNA BICOLOR
  • nazwa angielska: FULVOUS WHISTLING DUCK
  • status zagrożenia: IUCN Red List – LC – least concern/ mniejszej troski
  • ochrona: CITES – Załącznik III

Przyjaciele ZOO