Bilety

Czubacz rudy

« Zwierzęta
Czubacz rudy

Ten najwiekszy ptak z rodziny czubaczy zamieszkuje wilgotne nizinne lasy Meksyku, Centralnej Ameryki i Kolumbii. Choć jest duży i dosyć ciężki, potrafi latać. Zwykle jego aktywność skupia się jednak na przemierzaniu lasu na nogach, które świetnie przystosowane są do poruszania się po ziemi i po gałęziach. W gęstej roślinności, wśród ściółki na dnie drzewostanu wyszukuje pokarmu, czyli małych kręgowców i bezkręgowców oraz owoców.
Dymorfizm płciowy jest bardzo wyraźny: samice mają brązowe, czarno-prążkowane upierzenie, samce są całe czarne z białym podogoniem.

Jest zwierzęciem monogamicznym. Para buduje gniazdo na rozwidleniu konarów lub w zagłębieniu pnia. Samica składa najczęściej 2 jaja. Młode są zdolne do lotu już w pierwszych dniach po wykluciu, a gotowe do opuszczenia gniazda już po 3 tygodniach.
Niestety los tego gatunku nie jest różowy – wycinka lasów w których mieszka oraz polowania powodują, że populacja ciągle się kurczy.

  • nazwa łacińska: Crax rubra rubra
  • status: Czerwona Księga IUCN – V – zagrożony
  • CITES Konwencja Waszyngtońska – Załącznik III

Przyjaciele ZOO