Bilety

Bernikla rdzawoszyja

« Zwierzęta
Bernikla rdzawoszyja

Zamieszkuje północne tereny centralnej Azji. Zimę spędza na niewielkim obszarze położonym na północ od Morza Czarnego. W okresie rozrodu preferuje tereny z niską roślinnością. Zimą spotykana w pobliżu strumieni, jezior i bagien. Choć jest to niewielka gęś, bywa agresywna i nieustępliwa, szczególnie względem osobników swego gatunku. Jaja, których zwykle jest 6, zaczyna wysiadywać jeszcze zanim roztopią się ostatnie śniegi na Syberii. Wyklute po 24 dniach inkubacji pisklęta mają szansę pożywiać się na świeżo wykiełkowanej trawie. Ma charakterystyczny donośny głos.

Czy wiesz, że…
Bernikle często składają jaja w sąsiedztwie gniazd sowy śnieżnej lub sokoła wędrownego. Takie towarzystwo zapewnia ich lęgom ochronę przed drapieżnikami.

  • nazwa łacińska: Branta ruficollis
  • status zagrożenia: Czerwona Księga IUCN – V – zagrożony
  • CITES Konwencja Waszyngtońska – Załącznik II

Przyjaciele ZOO