Bilety

Bernikla hawajska

« Zwierzęta
Bernikla hawajska

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Gęś hawajska (nene) jest gatunkiem endemicznym Hawajów. Zamieszkuje różnorodne siedliska, w tym łąki, zarośla i słabo porośnięte roślinnością zbocza wulkaniczne.

AKTYWNOŚĆ

Nene żeruje wyłącznie na lądzie. Ma dłuższe i mocniejsze nogi, a błona między palcami jest krótsza niż u innych gęsi, co pozwala im bardzo szybko chodzić
po zboczach wulkanicznych. Przebywa w grupach rodzinnych lub żyje w stadach do 30 ptaków.

ODŻYWIANIE

Są roślinożercami: jedzą liście, trawy, jagody, kwiaty i nasiona.

ROZMNAŻANIE

Bernnikle tworzą więź z partnerem na całe życie. Kiedy samica wysiaduje, samiec pilnuje jej oraz gniazda. Zniesienie składa się z 1 do 5 jaj. Pisklęta są zagniazdownikami, podążają za rodzicami przez rok, a dojrzałość płciową osiągają w ciągu 2-3 lat.

WARTO WIEDZIEĆ

Nene widnieje w herbie Hawajów i są symbolem stanowym. Jest to obecnie najrzadsza gęś na świecie. W 1952 r. na wolności pozostało tylko 30 osobników.

  • nazwa łacińska: Branta sandvicensis
  • nazwa angielska: Hawaiian Goose
  • status zagrożenia: IUCN Red List – VU – vulnerable/ narażony
  • ochrona: CITES – Załącznik I

Przyjaciele ZOO