Bilety

Ara ararauna

« Zwierzęta
Ara ararauna

(daw. ARA ZWYCZAJNA)

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Zamieszkuje lasy tropikalne Ameryki Południowej.

AKTYWNOŚĆ

Żyje w stadach lub w parach. Pary często łączą się na całe życie. Wzajemna toaleta pielęgnacyjna, całowanie dziobami, dostarczanie przysmaków, to rytualne gesty pomagające w podtrzymaniu silnych więzi między partnerami.

ODŻYWIANIE

Odżywia się liśćmi, nasionami, owocami i orzechami.

ROZMNAŻANIE

Rozmnażają się co roku lub co 2 lata. Gniazda znajdują się na wysokich drzewach, w zagłębieniach wykonanych już przez inne zwierzęta. Samice składają
od 2 do 3 jaj i wysiadują je przez 24 do 28 dni. W ciągu 3 miesięcy pisklęta usamodzielniają się.

WARTO WIEDZIEĆ

Ozdobiona kreskami „twarz” pod wpływem emocji może zmieniać barwę.

  • nazwa łacińska: Ara ararauna
  • nazwa angielska: Blue-and-yellow Macaw
  • status zagrożenia: IUCN Red List: LC – least concern/ mniejszej troski
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Załącznik II

Przyjaciele ZOO