Bilety

Amazonka skromna

« Zwierzęta
Amazonka skromna

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Amazonki młynarki występują w Ameryce Środkowej i Południowej, w Meksyku i na wybrzeżu karaibskim. Zamieszkują gęste, wilgotne nizinne lasy deszczowe
w pobliżu polan, ale występują także na obszarach zalesionych na sawannach.

AKTYWNOŚĆ

Są to ptaki bardzo towarzyskie i często wchodzą w interakcje z innymi gatunkami papug, na przykład z arami. Zwykle tworzą niewielkie, liczące około
20 osobników grupy, ale przed okresem lęgowym stada te są większe – do kilkuset osobników.

ODŻYWIANIE

Żywią się owocami i nasionami, pąkami, kwiatami i nektarem.

ROZMNAŻANIE

Młynarki łączą się w parę na całe życie. Gniazda budują w dziupli, a rozmnażają się raz w roku. Samica składa średnio 3 jaja, które są inkubowane przez około cztery tygodnie. Po wykluciu samce pomagają samicom w wychowywaniu młodych poprzez przynoszenie i zwracanie pokarmu.

WARTO WIEDZIEĆ

Głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest postępujące wylesianie w dorzeczu Amazonki, gdzie ziemie są ogołacane pod hodowlę bydła i produkcję soi.

  • łacińska nazwa: Amazona farinosa
  • nazwa angielska: Southern Mealy Amazon
  • Status zagrożenia: IUCN –Red List – NT – near threatened/ bliski zagrożenia
  • CITES – Konwencja Waszyngtońska – Zał. II

Przyjaciele ZOO