Bilety

Amazonka kurika

« Zwierzęta
Amazonka kurika

Występuje w Ameryce Południowej. Zamieszkuje lasy, spotykana na obszarach wiejskich. Jest to gatunek stadny, a w okresie lęgów żyje w parach monogamicznych. Ptaki w grupie zachowują się głośno i wydają wiele głośnych i piskliwych dźwięków. Na nocleg szukają schronienia w koronach drzew.

Pokarmem tych amazonek są owoce i nasiona, w tym nasiona palmy i kakaowca.
Ptak gniazduje w dzuplach drzew. Samica składa 3-4 jaja, które wysiaduje przez 26 dni. Młode opuszczają gniazdo po 60 dniach.

Ciekawostką jest, że dzikie ptaki pojawiły się w Miami na Florydzie oraz w Londynie.

  • nazwa łacińska: Amazona amazonica
  • nazwa angielska: Orange-winged Amazon
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – LC – mniejsze ryzyko
  • CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO