Bilety

Aleksandretta większa

« Zwierzęta
Aleksandretta większa

Zamieszkuje w Południowo-wschodniej Azji. Sztucznie wprowadzona została w Iranie, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jemenie. Jest też obserwowana w miastach Europy: Amsterdamie, Londynie – są to prawdopodobnie ptaki pochodzące z niewoli. Papuga żyje w małych grupach w różnorodnych środowiskach; lasach wilgotnych i suchych, na pustyniach, w górach do 900 m n.p.m. W okresach obfitości pokarmu gromadzi się w duże stada. Po zmroku chowa się w kryjówkach.
Jej pokarmem są nasiona, kwiaty, pąki, nektar i owoce.
Okres rozrodczy od listopada do kwietnia. Samica składa 2-4 jaja. Inkubacja jaj trwa 24 dni.
Opisano aż 5 podgatunków różniących się detalami w ubarwieniu. Jest to ceniony ptak hodowany ze względu na behawior oraz niezwykle kontrastowe ubarwienie.
Żyje około 30 lat.

  • nazwa łacińska:
  • nazwa angielska:
  • ochrona: Czerwona Księga IUCN – LC – mniejsze ryzyko zagrożenia.
  • CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO