Bilety

Aleksandretta obrożna

« Zwierzęta
Aleksandretta obrożna

Zamieszkuje Północną Afrykę, Południową Azję. Liczne populacje występują w Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach; są to ptaki prawdopodobnie pochodzące z niewoli. Środowiskiem tej papugi są lasy wilgotne, lasy namorzynowe, sawanny, obszary rolne, parki i ogrody w miastach, obszary górskie do 2000 m n.p.m.

Poza okresem lęgowym jest to ptak bardzo towarzyski, tworzy kilkutysięczne stada. Gniazduje kolonijnie, często z innymi gatunkami ptaków. Gnieździ się w naturalnych dziuplach, szczelinach skalnych i na budynkach. Ptaki te żyją ponad 30 lat.
Przysmakiem aleksandretty obożnej są nasiona, kwiaty, pąki, nektar i owoce.

Samica składa 3-4 jaj, rekordowo nawet 6.
Wyhodowano wiele odmian barwnych.
Uwaga: w stadach papuga ta bywa hałaśliwa.

  • nazwa łacińska: Psittacula krameri
  • nazwa angielska: Rose-Ringed Parakeet
  • status zagrożenia: Czerwona Księga IUCN – LC – mniejsze ryzyko zagrożenia.
  • CITES – Załącznik II

Przyjaciele ZOO