Bilety

Aleksandretta obrożna

« Zwierzęta
Aleksandretta obrożna

WYSTĘPOWANIE I ŚRODOWISKO

Południowa i południowo-wschodnia Azja. Żyje w lasach wilgotnych i suchych, ale również na obszarach rolniczych i na plantacjach. Gatunek sztucznie wprowadzony w Iranie, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jemenie. Obserwowany jest w miastach Europy: Amsterdamie, Londynie. W Polsce również stwierdzono lęgi tego gatunku.

AKTYWNOŚĆ

Poza okresem lęgowym bardzo towarzyskie, tworzą stada do kilku tysięcy ptaków. Gniazdują wspólnie, często z innymi gatunkami ptaków.

ODŻYWIANIE

Pokarm papugi stanowią głównie nasiona, kwiaty, pąki, nektar i owoce.

ROZMNAŻANIE

Gnieżdżą się w naturalnych dziuplach, szczelinach skalnych i na budynkach. Samica składa 3-4 jaj, rekordowo nawet 6.

WARTO WIEDZIEĆ

Wyhodowano wiele odmian barwnych. W stadach papuga ta bywa hałaśliwa. Długość życia wynosi nawet 34 lata.

  • nazwa łacińska: Alexandrinus krameri
  • nazwa angielska: Rose-Ringed Parakeet
  • status zagrożenia: IUCN Red List: LC – least concern/ mniejszej troski

Przyjaciele ZOO