8 lutego 2021

Usługi weterynaryjne dla GOZ – Schronisko PROMYK

Usługi weterynaryjne dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – sterylizacja i kastracja kotów oraz identyfikacja psów ; programy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK”

Treść ogłoszenia » Załączniki » Załączniki dodatkowe » Zadanie I – Informacja z otwarcia » Zadanie II – Informacja z otwarcia » Ocena ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty » Ocena ofert, zadanie I, rejon 1 – poprawione »

Uwaga: karty do zabiegów zostaną dołączone do umowy przez Schronisko