4 września 2020

Uczenie się zwierząt

Uczenie się zwierząt

Okres jesieni to czas powrotu do nauki. Kończą się wakacje i rozpoczyna rok szkolny. Ale uczenie się to nie tylko potrzeba i obowiązek ludzi, ale całego świata zwierząt, a nawet roślin. Jak uczą się zwierzęta?

Zwierzęta uczą się tak jak ludzie. Te bardziej prymitywne posiadają wrodzone umiejętności,  dzięki którym doskonale radzą sobie we własnym środowisku.

Genetyczne „zaprogramowanie” nie uniemożliwia jednak dalszej nauki, choćby tej przez doświadczenie.
Zwierzęta wyżej zorganizowane również dysponują zestawem umiejętności, z którym przychodzą na świat. Ptaki nie uczą się budowy gniazd, składania i wysiadywania jaj.

Dobór naturalny genetycznie programuje osobniki i wyposaża w automatyczne reagowanie na bodźce z ciała i środowiska.

Sposoby uczenia się organizmów:

Tropizm
To reakcja ruchowa roślin i niższych zwierząt w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Przykładem mogą tu być termity, które podążają za zapachem gliny i toczą z niej kulki. Gdy kilka osobników rozpocznie takie działanie w jednym miejscu, efektem jest powstanie termitiery. Żółwie wyrzucone na plażę, obracają się i wracają do morza. Ćmy podążają do światła.

Habituacja
Jedna z form biernego uczenia się polegająca na stopniowym zanikaniu reakcji na powtarzający się bodziec, jeśli nie niesie on istotnych zmian, informacji. Przykładem mogą być ptaki drapieżne, których wzrok podczas lotu podlega habituacji i ptak widzi wyłącznie ruch zwierząt.

Nauka przez doświadczenie
Ten rodzaj nauki wymaga pamięci emocjonalnej. Zasada jest prosta: bodziec = reakcja. Bodziec może być pozytywny (przyjemny) lub negatywny (nieprzyjemny). Badania nad warunkowaniem zostały bardzo szczegółowo przeprowadzone i opisane w warunkach laboratoryjnych. Są też używane w nauce zwierząt przez człowieka. W naszym zoo warunkowanie z użyciem bodźców pozytywnych jest wykorzystywane do treningu medycznego zwierząt.

Baw się i ucz
Wiele zwierząt potrafi zachowywać się w sposób inteligentny w zupełnie nowym dla siebie otoczeniu, nie zwracając uwagi na bodźce. Zwierzęta bowiem potrafią w umyśle symulować zachowania. Typowym przykładem jest zabawa. Dotyczy ona najczęściej młodych zwierząt, choć i dorosłe osobniki czasem się bawią. Kotek poluje na piórko lub kulkę papieru, szczenię wilka łapie zębami i przewraca na plecy rodzeństwo. To symulacje przyszłych zachowań, polowania i ucieczki.

Naśladownictwo
Młode osobniki pozostając w bliskiej relacji z dorosłymi, uczą się tego, co wiedzą inni członkowie stada, na przykład gdzie znaleźć pokarm i wodę, lub jak przygotować kryjówkę. Młode mogą też obserwować manipulowanie przedmiotami i następnie samodzielnie odkrywać do czego służą lub nadawać im nowe funkcje. Czasem zwierzęta odtwarzają swoje zachowania nie rozumiejąc ich celu, na przykład u ptaków naśladowanie głosu innych osobników.