14 lipca 2020

Światowy Dzień Szympansa

Światowy Dzień Szympansa

14 lipca należy do szympansów, bo właśnie dziś przypada Światowy Dzień Szympansa. Tego dnia, dokładnie 60 lat temu, Jane Goodall po raz pierwszy odwiedziła tereny dzisiejszego Parku Narodowego Gombe Stream w Tanzanii, aby przeprowadzić badania wśród dzikich szympansów. Dr Goodall do dziś, sześć dekad później, przemawia w imieniu tych wyjątkowych człekokształtnych, wskazując na ich niezwykłość.

Szympans to nasz bliski krewniak. Szacuje się, że z człowiekiem łączy go aż 98% (to nie żart!) wspólnych genów. Ich wysoka inteligencja i doskonałe zdolności manualne sprawdzają się przy wytwarzaniu i używaniu narzędzi służących do zdobywania pokarmu – zarówno roślinnego, jak i mięsnego, ponieważ są to małpy wszystkożerne.
W naturze szympansy tworzą liczne, wielopokoleniowe społeczności złożone z wielu samców i samic. Takie grupy liczą niekiedy od 40 do 60 osobników. Samce pozostają w grupie, w której się urodziły. Tworzą zgodne relacje z innymi „mężczyznami”, które przekładają się zwykle na wzajemną pomoc podczas konfliktów. Zdarza się także, że powstają koalicje, mające na celu sprawniejsze objęcie dominacji nad stadem.


Poznane są 4 podgatunki szympansa zwyczajnego: zachodni, nigeryjsko-kameruński, środkowy i wschodni. Za powstanie podgatunków szympansa odpowiadają przede wszystkim bariery geograficzne. Małpy te upodobały sobie tereny zarówno wilgotnych, jak i suchych lasów tropikalnych Afryki Środkowej i Zachodniej, co wskazuje na ich wszechstronność i zdolności adaptacyjne.
Niestety, ostatnie 30 lat to dla szympansów ponury czas, bowiem liczebność populacji drastycznie spadała do ponad 60% pierwotnego stanu. W tej chwili wielkość populacji szacuje się na niecałe 300 000 osobników, co sprawiło, że są one zagrożone wyginięciem (IUCN Red List – EN). Szympansy każdego dnia muszą zmagać się z największym zagrożeniem – człowiekiem polującym na szympansie mięso. Naszym kuzynom zagraża niszczenie ich naturalnych siedlisk, a także choroby, przeradzające się niekiedy w epidemie.
W gdańskim zoo szympansia rodzina liczy 9 osobników, a w jej skład wchodzą – Yori, zwany Jurkiem, Hoya, Lola, Kasia, Chita, Karolina, Sambor i Lozana, Kali. Kasia jest prawdziwą seniorką „rodu”. Przyjechała do Gdańska w 1977 roku z Wielkiej Brytanii. Przez te wszystkie lata mogliśmy obserwować jak odchowuje kolejne potomstwo i uczy swoje siostry i córki opieki nad przychówkiem. U szympansów dużo bardziej wartościowa i cenna jest nauka przez obserwację, zaś instynkt ma tu drugorzędne znaczenie. Aspirujące do roli matki samice pomagają odchowywać młodsze rodzeństwo, co stanowi istotną praktykę przed urodzeniem własnych dzieci.

Pamiętajmy, że w świecie zwierząt szympansy są naszymi najbliższymi krewnymi. Wielokrotnie można u nich zaobserwować zachowania oparte na głębokich uczuciach, które pochopnie przypisywalibyśmy tylko człowiekowi. Szympansy potrafią kochać, żartować, kłócić się, obrażać, ale nawet wtedy potrafią się też godzić i przepraszać. Gdy zajrzycie do szympansów w naszym zoo, zwróćcie uwagę na relacje zachodzące między naszymi podopiecznymi, na więzi między osobnikami i złożone zachowania tych inteligentnych małp.