28 maja 2020

Przedłuż ważność Pakietu Gdańskiego Lwa

Przedłuż ważność Pakietu Gdańskiego Lwa

W związku z zagrożeniem epidemicznym i zamknięciem Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego wprowadza się możliwość przedłużenia ważności imiennego Pakietu Gdańskiego Lwa na Gdańskiej Karcie Mieszkańca na indywidualny wniosek Posiadacza pakietu.

Ważność biletu  zostanie przedłużona o ilość dni, w czasie których Gdański Ogród Zoologiczny pozostawał zamknięty dla Posiadaczy Pakietu Gdańskiego Lwa na Gdańskiej Karcie Mieszkańca.

Przedłużenie ważności Pakietu Gdańskiego Lwa na Gdańskiej Karcie Mieszkańca zostanie dokonane na podstawie złożenia przez Posiadacza pakietu poprawnie wypełnionego wniosku:

Wniosek o przedłużenie Pakietu Gdańskiego Lwa »
Regulamin przedłużający Pakiet Gdańskiego Lwa »

Wypełniony wniosek należy odesłać w postaci skanu lub dobrej jakości zdjęcia na adres mailowy Gdańskiej Karty Mieszkańca karta@jestemzgdanska.pl lub dostarczyć w oryginale bezpośrednio do Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca w momencie otwarcia. Wnioski przyjmowane będą w okresie do 60 dni po otwarciu Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego dla użytkowników Gdańskiej Karty Mieszkańca.

W imieniu osób niepełnoletnich posiadających Pakiet Gdańskiego Lwa na Gdańskiej Karcie Mieszkańca o jego przedłużenie wnioskuje rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, pracownik Biura Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca skontaktuje się z osobą składającą wniosek i poinformuje ją o nowej dacie ważności posiadanego Pakietu Gdańskiego Lwa.

Posiadacz Pakietu Gdańskiego Lwa po zalogowaniu się na swoje konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca na stronie www.jestemzgdanska.pl będzie mógł sprawdzić datę ważności posiadanego pakietu.

Reklamacje i wszelkie uwagi należy zgłaszać pod adresem karta@jestemzgdanska.pl w terminie do 7 dni od daty zdarzenia.