25 maja 2021

Nie bądź porywaczem!

Nie bądź porywaczem!

Wiosna w pełni, a my przypominamy o naszej akcji ”Zostaw w krzakach tego zwierzaka!” Nie zabierajmy młodych zwierząt z ich naturalnego środowiska, trudy opieki nad nimi pozostawmy ich rodzicom – oni zrobią to najlepiej..:)

Jeżeli zwierzę faktycznie wymaga naszej interwencji, należy skontaktować się z odpowiednimi służbami – zgodnie z przepisami prawa jest to urząd gminy czy urząd miasta, na terenie którego zwierzę zostało znalezione. Wszystkie sowy w Polsce są objęte ochroną, dlatego o pomoc można prosić również regionalną dyrekcję ochrony środowiska. W większych miastach często sprawami dzikich zwierząt zajmuje się Straż Miejska. Można też zadzwonić po poradę do miejscowego lekarza weterynarii lub najbliższego ośrodka rehabilitacji zwierząt – instytucji, która profesjonalnie zajmuje się opieką nad potrzebującymi pomocy dzikimi zwierzętami. Aktualna lista ośrodków rehabilitacji zwierząt znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Organizatorzy projektu:

Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy

Gdański Ogród Zoologiczny

Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Gabinet Weterynaryjny Wiesław Borkowski lekarz weterynarii

#ZostawWKrzakachTegoZwierzaka

Rysunki pochodzą ze zbioru Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy