21 stycznia 2020

Fotorelacja i częściowe podsumowanie Akcji Karmnik 2019/2020

Fotorelacja i częściowe podsumowanie Akcji Karmnik 2019/2020

Za nami już ponad połowa odłowów Akcji Karmnik w ZOO w sezonie 2019/2020, dlatego czas na małe podsumowanie dotychczasowych działań.

W bieżącym sezonie odbyły się już 4 odłowy. Podczas tych odłowów zaobrączkowaliśmy ponad pół tysiąca ptaków. Wśród nich znalazły się takie oto gatunki (w nawiasie liczba zaobrączkowanych osobników):
Bogatka (352)
Dzwoniec (49)
Modraszka (79)
Mazurek (12)
Kos (3)
Zięba (13)
Kowalik (3)
Sikorka uboga (1)
Dzięcioł duży (1)
Raniuszek (10)
Czyż (1)
Pełzacz ogrodowy (1)
Dzięcioł średni (1)

Najliczniej do karmnika przybywają sikorki bogatki i modraszki. Na trzecim miejscu są dzwońce. Jest to naturalna sytuacja – te trzy gatunki to najliczniejsze ptaki zimujące w okolicach siedzib ludzi i jednocześnie chętnie korzystające z dokarmiania. Ich przysmakiem jest słonecznik, który w obfitości sypiemy do naszego karmnika w zoo. Pozostałe gatunki nie są tak liczne i dlatego nie będą również odnotowywane w karmniku tak często jak bogatki.

W karmniku pojawiają się nie tylko ptaki bez obrączek! Wręcz przeciwnie – wiele ze schwytanych zwierząt to tak zwane kontrole – czyli ptaki, które obrączkowane były w przeszłości. Łącznie takich ptaków w zoo odnotowaliśmy 141. Właśnie takie ponownie odczytane obrączki są podstawę zdobywania wiedzy o tym jak długo żyją ptaki, gdzie i jak szybko się przemieszczają, w jakich kierunkach migrują. Najciekawsze zawsze i najbardziej wyczekiwane sa wiadomości z zagranicy. Wśród naszych ponownych stwierdzeń odnotowaliśmy jak na razie aż 5 ptaków pochodzących spoza naszego karmnika: 2 bogatki z Polski, 2 bogatki z Rosji, 1 dzwoniec z Estonii.

Akcja Karmnik jest ogólnopolskim projektem edukacyjno-naukowym zajmującym się obrączkowaniem i badaniem ptaków korzystających zimą z dokarmiania. Badania prowadzone są według opracowanej przez obrączkarzy metodyki. Przez całą zimę co dwa tygodnie w weekendy w całej Polsce odbywają się „odłowy” czyli akcje obrączkowania ptaków. Więcej o ogólnopolskim projekcie dowiecie się na stronie: http://akcjakarmnik.blogspot.com/
Gdańskie Zoo bierze udział w tych badaniach od kilku lat. Na odłowy w zoo zapraszamy zawsze w niedzielę między godziną 9.00 a 12.00 Zaproszeni są wszyscy zainteresowani udziałem w zajęciach terenowych i zdobywaniem wiedzy na temat dokarmiania ptaków, obrączkowania i przede wszystkim rozpoznawania gatunków ptaków zimujących w Polsce.
Jest to niepowtarzalna okazja by zobaczyć te zwierzęta z bliska, poznać ich charakterystyczne cechy.