Bilety

(Corvus monedula)

Wygląd:

Cechą charakterystyczną kawki jest jej ciemnoszare ubarwienie. Przy czym głowę ma jaśniejszą, z wyróżniającą się ciemną czapeczką. Tęczówka oka u dorosłych osobników jest biała, zaś u młodych niebieska. Samica jest podobna do samca – brak dymorfizmu płciowego. Długość ciała: 30-33 cm. Masa ciała: 200-250 g. Rozpiętość skrzydeł: 64-72 cm.

Występowanie:

Zamieszkuje Eurazję i północną Afrykę. W Polsce gniazduje na terenie całego kraju. Tworzy niewielkie stada.

Rozmnażanie: Gniazdo zakłada w dziuplach drzew, wśród skał oraz otworach budynków. Składa się ono z gałązek, błota, korzonków, spróchniałego drewna, piór, futra, a czasem i śmieci. Do lęgu przystępuje około połowy kwietnia. Samica składa od 2 do 6 jaj, które wysiaduje przez około 18 dni. W tym czasie samce przebywają poza gniazdem. Przylatują do partnerki z pokarmem. Młode uzyskują zdolność lotu po 4-5 tygodniach. Gniazdo opuszczają nieco wcześniej. Można je wtedy zaobserwować chodzące po ziemi, co sprawia wrażenie, iż są osierocone. Pozostają jednak pod opieką zarówno rodziców jak i całego stada. To od nich uczą się zdobywania pokarmu, wody oraz unikania zagrożeń ze strony człowieka i zwierząt. Stado potrafi być agresywne w stosunku do intruza, który chce skrzywdzić młodą kawkę.

Pokarm:

W okresie lęgowym podstawą diety są owady i ich larwy. Czasami zjada pisklaki i drobne gryzonie. Natomiast jesienią i zimą żywi się ziarnem zbóż, a w mieście nawet odpadkami.

Ochrona: W Polsce jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą. Natomiast wg IUCN posiada status LC (najmniejszej troski).

Przyjaciele ZOO