Bilety

Wyciągnij wtyczkę!

« Od bieguna do bieguna
Wyciągnij wtyczkę!

Oszczędzaj energię!

Pozostawienie urządzenia w trybie gotowości zużywa znaczne ilości energii. Wiele urządzeń posiada tryb gotowości działający podczas gdy urządzenie nie jest używane, zapewniając łatwy start, ale zużywając stale energię. Tryb gotowości czyli „standby” zużywa energię przez urządzenia i maszyny podczas gdy nie wykonują swojej funkcji.

Według ostatnich pomiarów 1300 domów w całej UE, średnie zużycie energii na stanby wynosi 169 kWh na gospodarstwo domowe, co stanowi 6,3% energii elektrycznej na gospodarstwo domowe. Energia „trybu gotowości”  dla wszystkich gospodarstw w 27 krajach UE jest szacowana na około 9 TWh. Całkowita energia ze „standby” jest „odpowiedzialna” za 1% globalnej emisji CO2.

Wyłączając standby pomagasz ratować środowisko, ale także oszczędzić pieniądze aż na 42 lata (oparte na podstawie średniego zużycia energii w gospodarstwach domowych).

Dowiedz się więcej: www.poletopolecampaign.org

Przyjaciele ZOO