Bilety

Dolina Leśnego Młyna

« Edukacja
Dolina Leśnego Młyna

Położenie terenu

Niezwykłej urody teren Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego jest położony w sercu jednej z dolin w Lasach Oliwskich, zwanej Doliną Leśnego Młyna ( w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego). Unikatowa rzeźba terenu została uformowana na skutek działalności wód roztopowych  z lodowca skandynawskiego. Kotliny i doliny to efekt długiego utrzymywania się brył lodu, a wody z lodowca utworzyły źródła. Wzniesienia morenowe, o różnej wielkości i wysokości, zbudowane są  z mas skalnych o przewadze granitu, piasku kwarcowego, miejscami z gliny i wapnia.  Lasy, łąki, doliny, wzgórza, pagórki, tereny bagienne, stawy, wody stojące i  potoki stworzyły niepowtarzalną całość sprzyjającą bogactwu  rodzimej flory i fauny.`

Potok Rzynarzewski

Przez  zoo przepływa Potok Rynarzewski (długość: 3,4 km). Wypływa u stóp Lisiego Wzgórza, po minięciu doliny Rynarzewskiej wpływa na łąkę  na peryferiach ogrodu od ul. Spacerowej. Jego trasa przebiega w okolicach wybiegu jaków, lam, bawołów i jeleni. Zasila wody stawów przy gibbonach i pod drogą prowadząca do bramy wyjściowej przedostaje się w okolice  wysepki z makietą budynku administracyjnego – naprzeciwko przystanku autobusowego zoo. Dalej potok znów pod drogą, ale przy bramie wejściowej do ogrodu zoologicznego podąża aż do stawów z pelikanami, mija okolice ekspozycji bongo  i zmierza do granicy zoo przy ul. Kościerskiej. Dalsza trasa wiedzie do Potoku Oliwskiego.   Z  walorów przyrodniczych Rynarzewskiego Potoku  korzystają pliszki górskie, zimorodki, kaczki krzyżówki i inne ptaki. Jest miejscem przyjaznym płazom i bezkręgowcom. Wzdłuż jego brzegów rosną rośliny lubiące podmokłe tereny: m.in. knieć błotna, krwawnica pospolita, wiązówka błotna.

FLORA

Dominującymi gatunkami drzew w otaczającym zoo lesie są buk i sosna, rosną tu także okazałe  świerki  i sprowadzone do Polski ponad 100 lat temu daglezje czyli jedlice.  Spotkamy  też dęby, modrzewie, graby, klony, lipy. Leszczyna, osika, wiąz, bez czarny, trzmielina, jarzębina tworzą podszyt leśny.  Bogactwo roślin zielnych  sprzyja życiu rozmaitych bezkręgowców i kręgowców. Swoją rolę w przyrodzie mają  tutaj  do spełnienia m.in. pokrzywa zwyczajna, mniszek, glistnik jaskółcze ziele, dziewanna. Bogactwo roślin zielnych  sprzyja życiu owadów zapylających.

Przyjaciele ZOO